"Śmierć jest jedynie przebudzeniem ze snu"

- Platon

zakład pogrzebowy gloria bielsko

"Pogrzeb tradycyjny już od 2200 zł"

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi dokładnie 4000 zł Biuro Usług Pogrzebowych GLORIA oferuje możliwość rozliczeń bezgotówkowych w ramach zasiłku pogrzebowego (w przypadku, gdy koszt pogrzebu jest niższy niż zasiłek pogrzebowy zwracamy powyższą kwotę W GOTÓWCE ). W takim wypadku nie muszą Państwo wypełniać dokumentów i składać je w ZUS, wszystko odbywa się w naszym biurze. Ponadto, nie muszą Państwo oczekiwać na wypłatę zasiłku (na stronie ZUS czytamy: Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie pokrywającej koszty pogrzebu, o ile osoba zmarła lub osoba pokrywająca koszty pogrzebu była objęta świadczeniami rentowymi. W przypadku osób będących w pierwszej linii pokrewieństwa do osoby zmarłej zasiłek pogrzebowy przysługuje w pełni. Jeśli pokrywającym koszty pogrzebu była osoba z poza pierwszej linii pokrewieństwa wtedy zasiłek pogrzebowy przysługuje do kwoty poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

Szerszych informacji dot. zasiłku pogrzebowego i zmian odnośnie jego przyznawania po 1 marca 2015 roku udzielamy na miejscu. Zasiłek pogrzebowy zawsze wypłacany jest po pogrzebie w związku z powyższym oferujemy możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach przysługującego Państwu zasiłku ZUS lub KRUS.Wykonanie: Exponet 2015 (L) Usługi pogrzebowe Bielsko