"Śmierć jest jedynie przebudzeniem ze snu"

- Platon

zakład pogrzebowy gloria bielsko

"Pogrzeb tradycyjny już od 2200 zł"

Tutaj znajdziecie państwo jak postępować w razie śmierci kogoś bliskiego:

- gdy zgon nastąpi w domu
- pierwszą rzeczą jaką należy zrobić w takim przypadku to powiadomić lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe pod numerem 999
- lekarz stwierdzi zgon, a państwo otrzymacie od niego kartę informacyjną, po czym należy zadzwonić po firmę pogrzebową pod numer 793-508-567, a nasi pracownicy dojadą do państwa w ciągu 30 minut po osobę zmarłą.
- z kartą informacyjną i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do lekarza rodzinnego po kartę zgonu, a następnie do urzędu stanu cywilnego po odpis skrócony aktu zgonu lub do siedziby naszej firmy, a my załatwimy wszystkie  formalności związane z pochówkiem.
- jeżeli zgon osoby bliskiej nastąpi w szpitalu
- należy odebrać kartę zgonu ze szpitala i udać się do usc lub siedziby naszej firmy, a my załatwimy wszystkie formalności związane z pochówkiem.
- potrzebne dokumenty
- dowód osobisty osoby zmarłej
- legitymacja emeryta/rencisty
- dowód osobisty osoby na którą będą wystawiane rachunkiWykonanie: Exponet 2015 (L) Usługi pogrzebowe Bielsko